Husbestyrelsen Vrangshøj

Husbestyrelsen er husets øverste myndighed og er ansvarlig for at overenskomsten med Sorø kommune overholdes.

Huset må ikke bruges til private arrangementer

Alle aktivitetter skal skrives ind i kalender så vi ved hvem der er i huset.

Booking af lokaler på mail: skodaolsen@gmail.com


Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt blandt støtteforeningens bestyrelse.

Herudover sidder der også et bestyrelsesmedlem fra seniorklubben og et medlem fra ungsdomsklubben

Vi håber at vi har gjort dig nysgerring og du har lyst til at møde op med nogle ideer til fællesskabet